Alevtina Polištšuk
МА, ВСВА, IBA, CBA-S. Sertifitseeritud käitumisanalüütik / Eripedagoog-konsultant / Keskuse juhataja ja superviisor

vaata registris

Üle 20 aasta erivajadustega lastega töötanuna mõistsin, et tuntud traditsioonilistest ja ebatraditsioonilistest meetoditest jääb väheks. Nii sai rakenduslikust käitumisanalüüsist minu amet ja eluviis. Nüüdseks pean ABA programmi kõige tõhusamaks ja mõnel juhul ka ainuvõimalikuks meetodiks töös eriliste, sealhulgas autismispektrihäirega lastega. Alates 2014. aastast töötan lastega alates teisest eluaastast, kasutades rakendusliku käitumisanalüüsi põhimõtteid.

Keskuses töötan alates 2014. aastast, tegelen korralduslike küsimustega, viin läbi laste testimist, koostab koolitusprogramme, olen АВА juhendajate ja lapsevanemate superviisor, töötan välja programme soovimatu käitumise korrigeerimiseks, olen RKA põhikursuse lektor ja ettekandja rahvusvahelistel konverentsidel rakendusliku käitumisanalüüsi küsimustes.

haridus

Läbisin ja lõpetasin edukalt täieliku BCBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Lõpetasin Tallinna Ülikoolis magistrantuuri eripedagoog-konsultandi erialal

Omandasin Tallinna Ülikoolis lisaerialana eesti keele võõrkeelena õpetaja kutse

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Ülikooli erialal «Algklassides õpetamise didaktika ja metoodika».

Agnessa Putk
МА, ВСВА, IBA, CBA-S. Sertifitseeritud käitumisanalüütik / Psühholoog / Keskuse superviisor

vaata registris

2009. aastal diagnoositi mu lapsel autism. Sellest ajast alates olen olnud tõhusate teraapiate otsingul. Täna arvan, et rakenduslikust käitumisanalüüsist (АВА) peab saama lahutamatu elu osa peredes, kus on autistlik laps. Selle valdkonna professionaale on Eestis praegu paraku väga vähe, seepärast nagu öeldakse – kui tahad muuta maailma, alusta iseendast!

Keskuses töötan alates 2015. aastast, testin lapsi, koostan õppekavu ja viin läbi individuaalseid tunde. Töötan välja programme soovimatu käitumise korrigeerimiseks, juhendan lapsevanemaid ja spetsialistide tööd.

haridus

Lõpetasin õpingud Moskva Psühhoanalüüsi Instituudi magistrantuuris psühholoogia õppesuunal

Lõpetasin edukalt täieliku BCBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Kaitsesin Taganrogi Raadiotehnika Instituudis magistritöö IT ja programmeerimise erialal

Jekaterina Klopova
MA, IBA, CBA-s. sertifitseeritud käitumisanalüütik / keskuse superviisor

vaata registris

Pikaajalised otsingud leida oma ASD-ga lapsele tõhus ravi juhtis mind viimaks rakendusliku käitumisanalüüsi keskusse. Alles siin nägin, kuidas saab käitumisreegleid kasutades mõjutada lapse käitumist ja oskusi. Spetsialistide kogemustest inspireerituna otsustasin ka ise proovida aidata mitte ainult enda last, vaid ka teisi lapsi.

Keskuses töötan alates 2019. aastast ja viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide põhjal.

haridus

Lõpetasin täieliku sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

Tallinna Tehnikaülikool, magistrikraad audiitori erialal

Alina Vorošnina
IBP. ABA instruktor/ Pedagoog

vaata registris

Mõni aasta tagasi diagnoositi mu lapsel ASD. Hakkasin uurima, millised meetodid võiksid kaasa aidata lapse arengule ja sain teada ABA-st. Oma lapse näitel sain veenduda selle teraapia tõhususes ja otsustasin, et tahan selliseid lapsi aidata.

Töötan keskuses alates 2017. aastast ja viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide põhjal.

haridus

Lõpetasin 4. mooduli sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

Lõpetasin Tartu Ülikooli Narva Kolledži (pedagoogiline rakenduskõrgharidus)

Julia Lindt
IBP. АВА instruktor

vaata registris

Töötan keskuses alates 2020. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin 4. mooduli sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

Darja Link
IBP. АВА instruktor

vaata registris

Töötan keskuses alates 2020. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin 3. mooduli sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

Olesja Kozljuk
IBP. АВА instruktor

vaata registris

Töötan keskuses alates 2021. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin 3. mooduli sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

Zhanna Tauassarova
IBT. АВА instruktor

Töötan keskuses alates 2022. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin 4. mooduli sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

 

 

Aljona jakovenko
АВА instruktor

Töötan keskuses alates 2022. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin täieliku koolituse programmi erialal “Rahvisvaheline ABA analüütik” (International Behavior Analyst, IBA). Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Alevtina Polištšuk, МА, ВСВА, IBA, CBA-S.

 

Svetlana Ganbina
IBP. АВА instruktor

vaata registris

Töötan keskuses alates 2023. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin 2. mooduli sertifitseeritud programmi erialal “Käitumisanalüütik”. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА, CBA-S.

Lõpetasin 1. mooduli koolituse programmi erialal “Rahvisvaheline ABA analüütik” (International Behavior Analyst, IBA). Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Alevtina Polištšuk, МА, ВСВА, IBA, CBA-S.