Alevtina Polištšuk
МА, ВСВА. Sertifitseeritud käitumisanalüütik / Eripedagoog-konsultant / Keskuse juhataja ja superviisor

vaata registris

Üle 20 aasta erivajadustega lastega töötanuna mõistsin, et tuntud traditsioonilistest ja ebatraditsioonilistest meetoditest jääb väheks. Nii sai rakenduslikust käitumisanalüüsist minu amet ja eluviis. Nüüdseks pean ABA programmi kõige tõhusamaks ja mõnel juhul ka ainuvõimalikuks meetodiks töös eriliste, sealhulgas autismispektrihäirega lastega. Alates 2014. aastast töötan lastega alates teisest eluaastast, kasutades rakendusliku käitumisanalüüsi põhimõtteid.

Keskuses töötan alates 2014. aastast, tegelen korralduslike küsimustega, viin läbi laste testimist, koostab koolitusprogramme, olen АВА juhendajate ja lapsevanemate superviisor, töötan välja programme soovimatu käitumise korrigeerimiseks, olen RKA põhikursuse lektor ja ettekandja rahvusvahelistel konverentsidel rakendusliku käitumisanalüüsi küsimustes.

haridus

Läbisin ja lõpetasin edukalt täieliku BCBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Lõpetasin Tallinna Ülikoolis magistrantuuri eripedagoog-konsultandi erialal

Omandasin Tallinna Ülikoolis lisaerialana eesti keele võõrkeelena õpetaja kutse

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Ülikooli erialal «Algklassides õpetamise didaktika ja metoodika».

Agnessa Putk
МА, ВСВА. Sertifitseeritud käitumisanalüütik / Psühholoog / Keskuse superviisor

vaata registris

2009. aastal diagnoositi mu lapsel autism. Sellest ajast alates olen olnud tõhusate teraapiate otsingul. Täna arvan, et rakenduslikust käitumisanalüüsist (АВА) peab saama lahutamatu elu osa peredes, kus on autistlik laps. Selle valdkonna professionaale on Eestis praegu paraku väga vähe, seepärast nagu öeldakse – kui tahad muuta maailma, alusta iseendast!

Keskuses töötan alates 2015. aastast, testin lapsi, koostan õppekavu ja viin läbi individuaalseid tunde. Töötan välja programme soovimatu käitumise korrigeerimiseks, juhendan lapsevanemaid ja spetsialistide tööd.

haridus

Lõpetasin õpingud Moskva Psühhoanalüüsi Instituudi magistrantuuris psühholoogia õppesuunal

Lõpetasin edukalt täieliku BCBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Kaitsesin Taganrogi Raadiotehnika Instituudis magistritöö IT ja programmeerimise erialal

Jekaterina Klopova
АВА instruktor

vaata registris

Pikaajalised otsingud leida oma ASD-ga lapsele tõhus ravi juhtis mind viimaks rakendusliku käitumisanalüüsi keskusse. Alles siin nägin, kuidas saab käitumisreegleid kasutades mõjutada lapse käitumist ja oskusi. Spetsialistide kogemustest inspireerituna otsustasin ka ise proovida aidata mitte ainult enda last, vaid ka teisi lapsi.

Keskuses töötan alates 2019. aastast ja viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide põhjal.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel täieliku BCaBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Tallinna Tehnikaülikool, magistrikraad audiitori erialal

Alina Vorošnina
Pedagoog / АВА instruktor

vaata registris

Mõni aasta tagasi diagnoositi mu lapsel ASD. Hakkasin uurima, millised meetodid võiksid kaasa aidata lapse arengule ja sain teada ABA-st. Oma lapse näitel sain veenduda selle teraapia tõhususes ja otsustasin, et tahan selliseid lapsi aidata.

Töötan keskuses alates 2017. aastast ja viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide põhjal.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel programmi BCаBA 3. sertifitseeritud kursuse rakendusliku käitumisanalüüsi õppesuunal. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst).

Lõpetasin Tartu Ülikooli Narva Kolledži (pedagoogiline rakenduskõrgharidus)

Diana Kolesova
Pedagoog / АВА instruktor

vaata registris

Olen juba lapsest saati tahtnud lastega töötada – neist ju lausa kiirgab teesklematut head energiat. Pärast seda, kui mu lapsel 2015. aastal autism diagnoositi, hakkas meie pere otsima tõhusat ja toimivat meetodit lapsega toime tulekuks. Nüüd võin kindlalt kinnitada, et rakenduslik käitumisanalüüs (ABA) on eriliste lastega töötamiseks kõige tõhusam viis. Oma tööga soovin parandada perede elu, kus kasvab ASD-ga laps.

Töötan keskuses alates 2017. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel täieliku BCaBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Lõpetasin Izmaili Riiklik Humanitaarülikool (Ukraina) alghariduse andmise erialal ja sain algklasside kehalise kasvatuse õpetaja kvalifikatsiooni

Julia Lindt
АВА instruktor

vaata registris

Töötan keskuses alates 2020. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel täieliku BCaBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Darja Link
АВА instruktor

vaata registris

Töötan keskuses alates 2020. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel programmi BCаBA 2. sertifitseeritud kursuse rakendusliku käitumisanalüüsi õppesuunal. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst).

Sofiia Inozemtseva
АВА instruktor

Töötan keskuses alates 2022. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel programmi BCаBA 1. sertifitseeritud kursuse rakendusliku käitumisanalüüsi õppesuunal. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst).

Olesja Kozljuk
АВА instruktor

Töötan keskuses alates 2021. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel programmi BCаBA 1. sertifitseeritud kursuse rakendusliku käitumisanalüüsi õppesuunal. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst).

 

 

Zhanna Tauassarova
АВА instruktor

Töötan keskuses alates 2022. aastast, viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus

Lõpetasin kaugõppe teel täieliku BCaBA kraadiõppe sertifitseeritud rakendusliku käitumisanalüüsi kursuse. Juhendaja – sertifitseeritud käitumisanalüütik Julia Ertz, МА, ВСВА (Board Certified Behavior Analyst)

Aljona jakovenko
АВА instruktor

Viin läbi tunde individuaalsete ABA programmide järgi.

haridus